Energidirektörens emeritus tankeförsök

I topp

36 grundskolor har granskats av skolinspektionen. 19 kommunala och 17 friskolor, varav fyra större friskoleföretag. På samtliga granskade områden har de fyra friskolekoncernerna bäst resultat.

 
I politiken är idéen att vara oenig, annars vinner man inte val. För skolan innebär det att kommunens skolor är underställda kommunfullmäktiges anslagstilldelning. När oenighet är "affärsidéen" blir det svårt att ta långsiktigt ansvar för skolan.
 
Friskolekoncernerna har som idé att tillhandahålla effektiv undervisning. Goda studieresultat är förutsättningen för lönsamhet. Tillräckligt skäl, enligt vänstern, för att förbjuda friskolor, eftersom många kommunala inte klarar konkurrensen.