Energidirektörens emeritus tankeförsök

Belöning

Decennier av svenskt bistånd har medfört att utvecklingen gått bakåt, korruptionen är utbredd, "presidenten" är inne på sitt tionde år av sin fyraåriga mandatperiod, vanskötsel och ovilja till fred, upptagande av en av EU terroriststämplad organisation i "regeringen". Imponerande lista över "president" Abbas insatser i Palestina.

 
För dessa insatser belönas han nu av regeringen Löfven (S) med fördubblat svenskt bistånd.