Energidirektörens emeritus tankeförsök

Bisarr prioritering

PM Nilsson, Dagens Industris politiske redaktör, är en av Sveriges intressantaste ledarskribenter. I dag har hans ledare rubriken "Man kan inte regera på en låtsasmajoritet". Analysen är förödande.

 
Decmberöverenskommelsen (passande nog benämnd DÖ) "är inte bra för Sverige, den bekräftar sverigedemokraternas självbild av att vara det enda oppositionspartiet och den flyttar politiken ut mot flankerna..."
 
"...Alliansen (hade) troligen kunna regera med passivt stöd av SD. Socialdemokraterna, som har längst och störst vana av att strama åt asylinvandring, hade också kunnat göra det." 
 
Slutsatsen är att i strävan att isolera sverigedemokraterna har alliansen och socialdemokratin valt en politk som sätter migrationspolitiken i centrum. En bisarr prioritering, konstaterar PM Nilsson.
 
Man kan inte annat än att hålla med.