Energidirektörens emeritus tankeförsök

Problemfritt

Mona Sahlin (S), nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, har på en internationell konferens i Washington DC förvånat omvärlden genom att säga något förnuftigt. Hon anser att de muslimska samfunden tydligare bör ta avstånd från rekryteringen av jihadister.

 
Sveriges muslimska råd är kritiskt och hävdar att Sahlin skuldbelägger miljarder muslimer. Kritiken förefaller något överdriven. Om de muslimska samfunden tar avstånd från jihadismen är det ju inget problem. Det gäller ju bara att bli tydligare.
 
Om inte...?