Energidirektörens emeritus tankeförsök

Rätt ände

Det finns fyra huvudtyper av våldsbejakande extremister, säger professor Tore Bjergö vid polishögskolan i Oslo till tidskriften Fokus. Ideologiska aktivister, medlöparna, äventyrarna och de som kommer från en trasig social bakgrund och ofta är traumatiserade.

 
Den sistnämnda gruppen är vanligast och lättast att identifiera, vilken sannolikt är förklaringen till att diskussioner om samhällets åtgärder handlar om att bryta utanförskap. "Ideologerna" är ofta resursstarka, välutbildade och socialt etablerade. Den gruppen står för rekryteringen och dem når inte samhället med åtgärder för att bryta utanförskapet.
 
Professor Bjergös slutsats är att det viktigaste är att bryta kontakten med "ideologerna" snarare än att få extremister att ändra åsikt. "Annars börjar man i fel ände."
 
I Bohusläningen uttalar Uddevalla kommun att det ytterst handlar om att bryta utanförskapet i kommunen. Vällovligt av många skäl, men kanske att börja i fel ände när det handlar om att stoppa rekryteringen till våldsbejakande extremism?