Energidirektörens emeritus tankeförsök

Svårt vara vuxen

Avtalet om militärt samarbete med Saudiarabien skapar problem för statsminister Löfven (S). Regeringen behöver arabvärldens stöd för Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd och ifrågasättandet av avtalet sätter trovärdigheten i att Sverige följer ingångna på spel. De långsiktiga konsekvenserna kan bli betydande.

 
Löfven påstås, enligt uppgifter i medier, vilja hålla fast vid avtalet, som slöts av den förra socialdemokratiska regeringen. Miljöpartiet säger tvärnej och än en gång hotar kris för Sveriges svagaste regering sedan kriget. Carl Schlyter (MP) framhåller socialdemokratisk tradition av vapenexportmotstånd (sic!) och hänvisar till socialdemokratiska fredspristagare när han i teve tvärsäkert hävdar att socialdemokraterna kommer att vika sig för miljöpartiet.
 
Löfven har nog anledning att fundera över vad det var han tog in i regeringen och miljöpartiet över konsekvenserna av att försöka vara vuxet och tvingas ta ansvar.