Energidirektörens emeritus tankeförsök

Flum

Endast två procent av avhandlingarna i pedagogik hade något samband med verkligheten i klassrummet. Ämnet pedagogik är i Sveriges universitetsvärld en skandal. Under de senaste tio åren har två av tre svenska professorer och docenter aldrig publicerats i internationella tidskrifter, trots att det 2013 fanns 171 professorer och totalt över 1000 personer verksamma inom det som kallas utbildningsvetenskap.

 
Hans Bergström, docent i statsvetenskap och tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter, avlossar i Dagens Industri en bredsida mot pedagogernas ansträngningar att blockera forskning om vad som leder till framgångsrika skolor. Pedagogerna är en väsentlig förklaring till varför Sverige halkar efter, trots att vi är bland de länder som satsar mest resurser på skolan.
 
Pedagogerna fortsätter att motarbeta åtgärder som leder till en bättre skola, ivrigt påhejade av utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), som har en flumsyn som  inte står pedagogerna efter.