Energidirektörens emeritus tankeförsök

Balanserat

Finansminister Magdalena Andersson (S) har ändrat sig. Efter anklagelserna om att alliansregeringen slarvade med statsfinanserna och att ladorna var tomma har hon nu kommit på att överskottsmålet kan slopas. Ett hyckleri som nog endast är möjligt i politiken.

 
Pengar är numera gratis för svenska staten. Vi har bland Europas starkaste statsfinanser men också kraftigt eftersatt infrastruktur och akuta behov av förstärkningar av försvaret efter moderaternas ansvars- och huvudlösa försvarspolitik.
 
Det är inte i ladorna det växer. Det är på åkern. Ett balanskrav över en konjunkturcykel är en rimlig anpassning till en förändrad verklighet. Då får man kanske ha överseende med Magdalena Anderssons avsaknad av heder. Hon förstod ju inte bättre, eller...