Energidirektörens emeritus tankeförsök

Självkostnadsöl

I kommunfullmäktige i kväll konstaterar kultur- och fritidsnämndens ordförande Annelie Högberg (S) att underskotten i en kommunaliserad bowlinghall skall finansieras med öl- och vinförsäljning.

 
Den kommunala självkostnadsprincipen torde ge rekordlåga priser, stor försäljning men ingen vinst - den vore ju oförenlig med den kommunala kompetensen..