Energidirektörens emeritus tankeförsök

Bondförnuft

Bohusläningens intervju med mig med anledning av att jag är kritisk till tidningens drev mot kommunens it-avdelning och dess chef (som för övrigt är en av de bästa chefer kommunen har), har föranlett en del reaktioner, både positiva och negativa.

 
Jag har förstått att min uppfattning att även i förhållande till regler måste man kunna göra en rimlighetsbedömning inte delas av alla. Tillvaron är dock inte så enkel så att man alltid bara kan hänvisa till regler.
 
Är det rätt att ett par, som levt huvuddelen av sitt liv tillsammans, skiljs åt den sista tiden därför att reglerna inte medger äldreboende för bägge? Är det fel att låta sig bjudas på lunch på Riverside men rätt på Meatings, därför att lunchen kostar 125 respektive 89 kronor om reglerna säger 90? Arbetsluncher är vanligen förekommande i näringslivet. därför att de gagnar affärerna. När passeras löjets gräns?
 
Hänvisning till reglerna var det vanligaste försvaret de som åtalats för krigsförbrytelser framförde vid Nürnbergrättegångarna.
 
Uddevalla Energis verksamhet regleras av en stor mängd lagar, förordningar och  föreskrifter. Självklart följer vi dem. I vardagen skall vi dessutom vägledas av våra värderingar - professionell, engagerad och resurssmart. Många, inte minst mellanchefer, önskar skriftliga regler för allt för att därigenom inte behöva ta eget ansvar. Därför är de skriftliga reglerna begränsade till ett minimun och värderingarna hålls högt.
 
Det är vad jag sa i intervjun i Bohusläningen. Jag har inte uttalat mig som politiker men väl som chef med lång erfarenhet, vilket också framgår för de som vill läsa. Intervjun återger vad jag sagt och det står jag för. Citatet är i det närmaste korrekt återgivet - slutet skall dock vara "...och som vägledning för oss andra".