Energidirektörens emeritus tankeförsök

Strutsmentalitet
Allianspartiernas riksdagsledamöter försöker, med allt mindre framgång, lojalt rättfärdiga decemberöverenskommelsen. Föga framgångsrikt hävdas att det inte finns några realistiska alternativ till decemberöverenskommelsen. Alternativen påstås vara att bli stödpartier  till socialdemokraterna eller att alliansen bildar regering med sverigedemokraterna. En märklig syn på det förtroende väljarna givit dem.
 
Det dessa lojala budbärare inte vill nämna är att alliansen har låst in statsminister Stefan Löfven (S) i Jonas Sjöstedts (V) vänsterbur och gjort sig själv till stödpartier åt en alltmer vänstervriden regering, som sviker vallöfte efter vallöfte. Att stödet bland alliansens väljare för decemberöverenskommelsen rasar är därför inte överraskande. Nu rasar också förtroendet för socialdemokraterna hos väljarna. Snart är det väl bara alliansens meniga riksdagsledamöter som framhärdar.
 
Sverige har sedan 1917 varit en parlamentarisk demokrati. Det betyder att en sittande regering måste ha stöd av en riksdagsmajoritet eller åtminstone tolereras av den. En sådan ordning innebär att en minoritetsregering måste söka stöd i riksdagen för sina förslag.
 
Alliansen tvingar regeringen att sälja sig till vänsterpartiet trots att den ändå inte får majoritet, men det problemet löser alliansen genom att avstå från att vara opposition. Tala om stödpartier. Tror alliansens riksdagsledamöter att det var därför vi röstade på dem?