Energidirektörens emeritus tankeförsök

Illusion

Mindre vård, färre vårdplatser och kraftiga ekonomiska underskott blev resultatet av den skattehöjning på 750 Mkr, som tillfördes sjukvården i Västra Götalandsregionen, rapporterar Bohusläningen. Dessutom har man räknat fel på pensionsskulden, som är 800 Mkr större än budgeterat.

 
Socialdemokraterna i opposition anklagar nu den moderatledda regionledningen för att prioritera "pengar före patienter" och är kritisk mot besparingskraven. Inställningen påminner om ett av kommunisternas vallöften i höstas, "behov före budget".
 
Analysen i Bohusläningen av vart de 750 extra miljonerna tagit vägen visar att stora delar gått till vårdavdelningar som inte finns.
 
Visst bör trappor sopas uppifrån?