Energidirektörens emeritus tankeförsök

Diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen har fått ett allvarligt diskrimineringsfall att pröva, rapporterar Aftonbladet. En kvinna i Trollhättan är allergisk mot lök och har fått betala fem kronor extra på McDonalds för att byta ut dressingen i den förbestämda menyn.

 
En svårt fall av kränkande särbehandling. Betala extra för att köpa en annan produkt än   erbjudandet från restaurangen! Vid två tillfällen, dessutom. Det är en medborgerlig skyldighet att äta på McDonalds, och då måste ju någon annan betala för specialbehoven.