Energidirektörens emeritus tankeförsök

Militärofficer

"Militärofficer" är Bohusläningens bidrag till språkets förnyelse. Ordet militär känner vi till sedan tidigare, likaså officer. Men militärofficer? Till skillnad från civilofficer, kanske?

 
Kreativitet eller okunnighet? Hövligheten bjuder att inte ta ställning.