Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ämbetsverk

Verkligheten överträffar som vanligt dikten. Statsminister Stefan Löfven (S) har kanske läst Strindbergs "Röda rummet" från 1879 och fått inspiration. Socialdemokraterna föreslår vid sin partikongress att inrätta ett statligt ämbetsverk för att administrera kravet på att företag som tilldelas offentliga upphandlingar ska tvingas anställa långtidsarbetslösa.

 
"Kollegiet för utbetalandet av ämbetsmännens löner" får sin nutida efterföljare, om socialdemokraterna får bestämma (vilket de tack och lov inte får).
 
Sovjetunionen och andra planekonomier tillämpade metoden att anställa personal långt utöver behoven för att hålla nere arbetslösheten. Det gick inte bra.