Energidirektörens emeritus tankeförsök

Problem

Den gamla sanningen bekräftas på nytt. Har jag en miljon kronor i skuld till långivarna och inte kan betala har jag ett problem. Har någon 3 401 310 000 000 kronor i skuld har långivarna problem.

 

Greklands statsskuld uppgår till 177 procent av bruttonationalprodukten.