Energidirektörens emeritus tankeförsök

Bildning

Kristianstads kommun håller sig med en förvaltning som kallas  "Arbete och välfärdsförvaltningen", rapporterar Svt:s Rapport.

 
Hade kommunen haft en bildningsförvaltning borde kommunen vetat att på svenska heter det "Arbets- och bildningsförvaltningen". Den barn- och utbildningsförvaltning kommunen håller sig med förefaller ha bortsett från bildningsuppdraget.