Energidirektörens emeritus tankeförsök

Rida häst

Lära sig rida på häst är en kommunal angelägenhet och alla ska få göra det på lika villkor (möjligen hästen undantagen). En tung debatt som fångar kommunfullmäktiges i Uddevalla uppmärksamhet.

 
Kanske läge att göra ett nytt försök att få fram ett konsekvent och transparent regelverk för anläggnings- och föreningsstöd? Den förra lades ned när konsekvenserna började bli för besvärliga.