Energidirektörens emeritus tankeförsök

Arbetsskada

De fackliga organisationerna har gjort en arbetsskadeanmälan och företagshälsovården utreder.

 

Arbetsskadan? Den nytillträdde kommunchefen höjde rösten vid ett möte. Var? I Lysekils kommun, naturligtvis. Svårt att föreställa sig att det kan ske någon annanstans.