Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kapitulation

Polisen i Östersund rekommenderar kvinnor att hålla sig inomhus för att undvika att bli utsatta för överfall. Att polisen i stället skulle hålla sig utomhus är inte förenligt med arbetstids- och arbetsmiljöregler.

 

Svt:s Rapport rapporterar om frivilliga som ger sig ut på stadens gator för att skydda medborgarna när polisen inte gör det.

 

Medborgargardena uppstår när rättsväsendet kapitulerat.