Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sändebud

Den apostoliska trosbekännelsen förefaller vara obekväm för Svenska kyrkan, vars kommunikationschef anser att bärande av korset är okristligt.

 

I det pågående arbetet med en ny kyrkohandbok framförs kritik mot torftighet och grammatiska fel.

 

Här ett förslag till förbättring. Förkorta trosbekännelsen och anpassa den till Svenska kyrkans nya lära; "Det finns ingen Gud utom Gud, och Muhammed är hans sändebud.".