Energidirektörens emeritus tankeförsök

Skylten uppe

Flaggstängerna vid Lillesjöverket i Uddevalla togs ner sedan en av dem blåst ner. De kom aldrig upp igen.

 

Noterar att flaggstängerna vid Brattåsverket har tagits bort.

 

Positivt att skylten ännu inte tagits ner.