Energidirektörens emeritus tankeförsök

Feministisk snöröjning

Bland alla de stolligheter miljöpartiet drivit igenom är beslutet i Stockholm att snöröjningen skall vara feministisk.

 

Den feministiska snöröjningen tillämpas nu i praktiken. Gång- och cykelvägar är oframkomliga, kollektivtrafiken står stilla och skolor stängs.

 

Den feministiska snöröjningen utgår tydligen ifrån att den globala uppvärmningen skall göra jobbet.