Energidirektörens emeritus tankeförsök

Hybris

Statsminister Stefan Löfven (S) meddelar på DN debatt att han är beredd att leda en koalitionsregering. Måtte riket besparas denna hybris.