Energidirektörens emeritus tankeförsök

Stollighetsstopp

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Jämställdhet åstadkommes bland annat med åtgärder i den ekonomiska politiken (rut-avdragen, till exempel) och rättsväsendet (säkra gator, torg och andra offentliga platser).

 

Det finns givetvis mer att göra. Det görs inte med hundra byråkrater i en jämställdhetsmyndighet, som delar ut bidrag till allehanda bisarra verksamheter.

 

Beslutet att lägga ner Jämställdhetsmyndigheten välkomnas. Skattemedel ska inte användas till stolligheter.