Energidirektörens emeritus tankeförsök

Positiv statstelevision

En av den klassiska musikens mest kända och spelade verk, Beethovens c-mollsymfoni nr 5, opus 67, ”Ödessymfonin” med de berömda första fyra noterna, analyseras och framförs i Svt 2 i kväll.

 

John Eliot Gardiner, en av nutidens kända maestros, gör en helt fascinerande analys. Hedersgöteborgaren Gustavo Dudamel leder (utantill) Simon Bolivar-orkestern i Barcelona i ett imponerande framförande av symfonin.

 

Statstelevisionen lyckas emellanåt förgylla oss gamlingars karantän.