Energidirektörens emeritus tankeförsök

Telepati

Noterar att kommunalrådet Ingemar Samuelsson (S) i Uddevalla går i polemik mot den kritik han utsatts för av Karl-Eric Magnusson i lokaltidningen Bohusläningen.

 

Då Samuelsson hävdar att han sedan många år inte läser Bohusläningen infinner sig en stilla undran. Hur kan han veta vad Magnusson kritiserat honom för och gå i svaromål mot enskilda av Magnussons formuleringar om han inte läst dem?

 

Socialdemokratisk telepatisk förmåga kanske, tränad inom arbetarekommunen, ABF eller på Bommersvik? I vart fall, imponerande