Energidirektörens emeritus tankeförsök

Maktfullkomligt

Konflikten i centerpartiet i Uddevalla är nu publik. Tre av fullmäktiges ledamöter har lämnat partiet (en av dem ersättare).

 

Kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson (C) tillbakavisar all kritik. I själva verket är alla som inte delar hans uppfattning illojala, lögnare och allmänt tvivelaktiga.

 

Att det föreligger betydande oenighet inom centern i Uddevalla är uppenbart. Att kommunfullmäktiges ordförande nedlåter sig till sådana nedsättande omdömen om meningsmotståndare inom det egna partiet är anmärkningsvärt. Av en fullmäktigeordförande har medborgarna rätt att förvänta sig mer.