Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vaccinstollar

Det är en märklig situation vi hamnat i. Det finns personal i äldreomsorgen som vägrar att vaccinera sig. Den risk de utsätter de gamla för debatteras i medierna. Uppenbarligen går lagen om anställningsskydd före de gamlas överlevnad.

 

Det står var och en fritt av avstå från vaccinering. Det innebär inte att var och en kan vistas i miljöer där deras vaccinmotstånd utgör en fara för andra.

 

Att delta i föreningssammankomster som pensionärsföreningar, bridgeklubbar och logemöten utan att vara vaccinerad är ansvarslöst.

 

Vaccinmotståndarnas stolligheter må vara deras ensak. Det innebär ingen rättighet för stollarna att utsätta andra för fara.