Energidirektörens emeritus tankeförsök

Mångfald

Det mångkulturella samhället. Eftertsträvansvärt. Politiskt korrekt. Allas lika värde. Eller?

 

I det mångkulturella samhället finns kulturer som agar sina barn, män som misshandlar sina kvinnor, familjer som låser in sina ungdomar och till och med i hederns namn mördar sina egna barn. Allt i enlighet med sin kultur.

 

Det är tydligen något majoritetssamhället ska acceptera. Vi måste ju i mångkulturens namn inse att vi har skilda värderingar.

 

 

Det är ju respekt för kulturella skillnader. Politiskt korrekt?

Jag vet, jag bara väntar på rasistanklagelserna.