Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kommunfullmäktige i Uddevalla fattade 2011 ett enhälligt beslut om att kommunen skulle anlägga en centralt belägen ställplats i Uddevalla. När jag 2013 tillträdde som ordförande i Destination Uddevalla kontaktade jag kommunens tekniska kontor för att efterhöra status i frågan. Destination Uddevalla hade då sökt, fått och betalat för bygglovet.

 

Dåvarande tekniska kontoret meddelade på min förfrågan att det inte fanns något politiskt uppdrag att anlägga ställplatsen (sic!). Kommunfullmäktiges beslut kände man inte till.

 

Anläggande av ställplatsen vid Bohusläns museum påbörjades då. Uddevalla Energi såg till att det finns el. Sedan blev det stopp. Inget vatten, ingen möjlighet till att tömma grå- och svartvatten. Så är det fortfarande.

 

I Karlskrona finns det 80 ställplatser under säsong, varav 24 med el. Fullsatt varje dag. Efter klockan 14 går det inte att få plats. Husbilsgäster som shoppar, bunkrar och går på restaurang, till och med i dessa coronatider.

 

Men så är det inte i Uddevalla. Det finns väl ingen som vill besöka Uddevalla? Därför behövs ingen ställplats. Vilket jag fick förklara för några husbilsgrannar här i Karlskrona.

 

Noterar i Bohusläningen att Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsnämnd fått en ny företrädare, Anna-Lena Heydar (S). Den nya, eventuellt olagliga, majoriteten har tillträtt. 

Det händer att man identifierar sig med Ove, bostadsrättsföreningens ordförande i ”En man som heter Ove”.

 

En grinig gubbe. I dag, när jag skulle slänga en plåtförpackning i kärlet för metallförpackningar i bostadsrättsföreningens soprum, ser jag en trasig lampskärm i tyg i kärlet. Förpackning?

 

Uppenbarligen har vi bostadsrättshavare i föreningen som inte stod längst fram när Vår Herre delade ut begåvningarna.

Förre kommunstyrelseordföranden i Uddevalla, Staffan Cronholm (M), byter parti. Han är starkt kritisk mot sitt parti, som gått i koalition med socialdemokraterna.

 

Att han är kritisk mot Uddevallas moderaterna är lätt att förstå. Motsatsen vore märklig.

 

Att han går över till uddevallapartiet, som genom uselt ledarskap sänkt den borgerliga majoriteten, är obegripligt.

Likt den stolta modern, som såg sin son i högvakten i Stockholm och konstaterar att alla soldater gick i otakt utom hennes son, hävdar en av uddevallapartiets kommunfullmäktigeledamöter i en insändare i Bohusläningen att alla andra har fel och uddevallapartiet rätt.

 

Det unika faktum att hela kommunfullmäktige (utom givetvis uddevallapartiet) i Uddevalla ville ha återremiss på ett ofullständigt berett ärende och gick emot kommunstyrelsens ordförande, beskrivs som en dolkstöt i ryggen, med ett språkbruk lånat från Tyskland efter första världskriget.

 

Uddevallapartiets verklighetsbeskrivning är märklig. Borde inte partiet heta Knutbypartiet?