Energidirektörens emeritus tankeförsök

Jan Björklund gör en stark dans i kvällens ”Let’s Dance”. Vågar dock inte rösta på honom. Förra gången jag gjorde det vann Stefan Löfven.

Den pågående förtroendekrisen inom kommunpolitiken i Uddevalla får, föga förvånande, betydande medial uppmärksamhet. Om man för tillfället bortser från sakfrågan utan ägnar mediebevakningen någon eftertanke, blir åtminstone jag besviken.

 

A kritiserar B, B slår tillbaka och kritiserar A, C agerar på eget initiativ eller som bulvan, A kommenterar, D gör ett utspel, EFGH markerar. Det mesta obegripligt för den som inte är insatt.

 

Lokaltidningen Bohusläningen och P4 Väst refererar. Alla får komma till tals. Bra så. Men fortfarande obegripligt för den utomstående.

 

Jag kan jämföra med Svenska Dagbladet, som jag läst i snart 50 år. Kvalitetstidningens viktigaste uppgift är inte att enbart referera. Sammanhangen, sambanden, det som sker i det som synes ske, kräver analys. Det är kvalitetstidningens uppgift; att göra detta begripligt för läsaren.

 

Jag inser lokaltidningens resursmässiga tillkortakommanden, men gör man inte komplicerade förhållanden begripliga blir man ointressant. Jag har, trots allt, betalat prenumerationen på Bohusläningen för ytterligare ett år. Man kan ju hoppas på ett under.

Mediernas nyhetsvärdering är understundom svår att förstå. I den pågående förtroendekrisen mellan kommunstyrelsens i Uddevalla ordförande och kommunens samhällsbyggnadsnämnd med anledning av anställningen av en ny förvaltningschef, har P 4 Väst och Bohusläningen ifrågasatt att den nyutnämnda förvaltningschefen behöver veta att utnämningen skett mot samhällsbyggnadsnämndens presidiie vilja.

 

Hur tänker medierna? Att jag velat försäkra mig om att den nyutnämnda chefen är medveten om situationen har blivit rubriknyheter. Jag anklagas för allehanda överträdelser för att jag meddelat henne vår uppfattning.

 

Hade det varit bättre om en ny förvaltningschef tillträtt i okunnighet om nämndens presidiie uppfattning?

 

Varför gäller, enligt lokalmedierna, inte principerna om öppenhet och transparens när det kommer till tillsättandet av en förvaltningschef? Varför ska fakta undanhållas den som ska tillträda jobbet?

 

I allt elände med en usel kommunledning i Uddevalla mår själen bra av opera av högsta kvalitet. I kväll lyssnade och tittade hustru och jag på föreställningen av La Traviata (Den vilseförda, för övrigt passande för beskrivningen av kommunledningen) av Giuseppe Verdi från Met i New York.

 

Den första föreställningen med kanadensaren Yannick Nézét-Séguins på pulten som musikalisk ledare. Två enastående sångare i huvudrollerna. Diana Damrau som den lungsjuka Violetta och Juan Diego Floréz som den vankelmodige Alfredo.

 

Opera när den är som bäst. Hoppas att grannarna inte klagar på att vi lyssnade intensivt med ljudvolymen anpassad till att höra alla nyanser, från pianopianissimo till fortefortissimo.

I rekryteringen av chef till samhällsbyggndsförvaltningen i Uddevalla kommun  har det mesta gått snett. Kommundirektören, som har ett förhållande med den avsatta förvaltningschefen, anlitade ett rekryteringsföretag som kommunen inte har ramavtal med, trots att kommunen har ramavtal med fyra välrenommerade företag. Den oundvikliga frågan är varför.

 

Samhällsbyggnadsnämndens presidium, bestående av ordförande (M), förste vice ordförande (L, mig) och andre vice ordförande (S), blev aldrig vidtalade. 

 

Utan att ha få ta del av rekryteringsunderlaget förväntades vi att välja mellan fyra kandidater, varav en var kommundirektörens önskan. Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att ingen av de fyra föreslagna har förutsättningar att genomföra de åtgärder som erfordras.

 

Kommunstyrelsens ordförande har därefter meddelat att han avser att anställa en förvaltningschef som nämnden inte vill ha.

 

Lokala missnöjespartier blommar upp och vissnar. Det var ett misstag att tilltro uddevallapartiets företrädare förmåga att leda kommunen. Listan av häpnadsväckande omdömeslösheter från kommunstyrelsens ordförande är imponerande. Jag borde ha vetat bättre än att ha medverkat till majoritetens val av kso, då jag erfarit vederbörande som ordförande i Uddevalla Energis styrelse.