Energidirektörens emeritus tankeförsök

Nu har Leif ”vad fan får jag för pengarna” Östling sagt något opassande igen. Han kastas ut från Södertälje Science Park. De negativa konsekvenserna för Södertälje Science Park av att kasta ut en av Sveriges mest framgångsrika företagsledare torde vara betydligt större än Östlings saknad av uppdraget.

 

Scanias företagsledning skyndar sig att ta avstånd. Det handlar ju om affärer. Penningen är viktigare än sanningen. Det politiskt korrekta etablissemanget tar avstånd.

 

Har Östling fel? Vet han inte vad han talar om? Är han helt okunnig efter ett helt yrkesliv i Scania?

 

Svårt att tro. Men uppenbart fel att säga. När ska vi inse att vi måste våga diskutera verkligheten?

I Bohusläningen den 1 november kan man läsa kommunreporterns svar på min kritik mot den undermåliga artikeln om konflikten i Uddevalla mellan samverkansmajoriteten och oppositionen.

 

Hennes argumentation bygger på att den teoretiska akademikern, utan erfarenhet av ledarskap i företag och kommun, framför synpunkter på ett ”övergripande plan” (sic!).

 

Kommunreporterns slutsats är att samverkansmajoritetens vilja att återta ledningen av kommunen innebär att allmänhetens förtroende för politiken riskeras att skadas.

 

Till skillnad från Bohusläningens reporter anser jag att själva idéen med demokrati är att folkvalda politiker bestämmer.

Lokaltidningen Bohusläningen har en stort uppslagen artikel om motsättningarna mellan samverkansmajoriteten och oppositionen i Uddevalla. Bohusläningen har intervjuat en akademiker vid Göteborgs universitet, Ylva Norén Bretzler, med gedigna akademiska meriter i form av uppsatser och föreläsningar.

 

Norén Brezler kallar, enligt Bohusläningens kommunreporter, samverkansmajoriteten i Uddevalla för ”...klåpare som inte kan sköta vare sig ett företag eller en kommun.” I artikeln nämns jag vid namn.

 

I jämförelse med Norén Bretzers akademiska meriter, som aldrig varit i närheten av verklig företagsledning, står naturligtvis mina närmare 30 år som företagsledare sig slätt.

 

Bohusläningens omdöme vid val av källor och förmåga till kritisk granskning imponerar inte.

I dessa flygskamens tider gäller det att åka tåg. Gjorde det idag för uppdrag i Stockholm för Källvikenstiftelsen. Filmproduktion och boksläpp.

 

1141 från Uddevalla C. Tåget gick inte från Uddevalla utan från Vänersborg. Västtrafiks ersättningsbuss avgår 1141, anländer Vänersborg C fyra minuter efter att Västtrafiks tåg avgått.

 

Ersättningsbuss tillbaka från Vänersborg till Öxnered för tåg till Göteborg C (många strandsatta passagerare missade den möjligheten då Västtrafiks representant i Vänersborg inget visste). Första möjliga tåg från Göteborg fullbokat, andra tåget finns enstaka platser.

 

Anländer Stockholm 1840.

 

Sju timmar för att med ”tåg” ta sig från Uddevalla till Stockholm. Självklart tar man inte flyget från Malöga, för då får man ju bara resa i knappa tre timmar från centrum till centrum. Knappast valuta för pengarna.

Kristdemokraterna använder låtsaspengar i sin budget, skriver Dagens Industri.

 

Till och med i regeringens budgetproposition konstateras att avskaffandet av värnskatten, sex miljarder kronor, inte kommer att minska statens skatteintäkter. Värnskatten straffar utbildning och arbete. Avskaffandet finansierar sig självt.

 

Kristdemokraterna, som i sitt eget partiprogram vill avskaffa värnskatten, går nu ut och ”satsar” pengar som inte finns till angelägna samhällsinsatser.

 

Har naturligtvis inget att göra med att opinionssiffrorna viker, när partiet synas närmare. Populism är inte enbart sverigedemokraternas gren.