Energidirektörens emeritus tankeförsök

Situationen vid gränsen mellan Turkiet på den ena sidan och Grekland och Bulgarien på den andra, är en humanitär katastrof. Turkiet förespeglar tiotusentals människor att att gränserna är öppna.

 

Desperata människor möts av taggtråd och tårgas. Varken Grekland eller Bulgarien släpper in dem. Protester från människorättskämpar.

 

Grekland och Bulgarien värnar sina gränser, som också är EU:s. Varför ska de inte ha den rätten? Sverige värnar, liksom Grekland och Bulgarien, sina gränser. EU stödjer två utsatta medlemsländer.

 

Vad skulle EU och Sverige annars göra?

En socialdemokratisk advokat polisanmäler sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson för att han vid den turk-grekiska gränsen delat ut flygblad om att Sverige inte har jobb och bostäder till flyktingarna.

 

Det politiska etablissemanget förfasar sig. Fördömandena mot Åkesson haglar. Ännu har dock inget statsråd eller någon partiordförande påstått att Åkesson har fel i sak och att det i Sverige finns både jobb och bostäder. För det gör det väl? Eller?

 

Sverigedemokraterna behöver inte driva valrörelser. Det gör de andra partierna åt dem. Sverigedemokraterna hoppas på polisanmälningar och fördömanden. De ger ytterligare några tiondels procentenheter i opinionsmätningarna.

 

Varför lär vi oss inte?

Synen på ”uddevallamodellen” splittrar den politiska majoriteten, skriver lokaltidningen Bohusläningen (28 februari).

 

Handledningen om enskilda avlopp, där ”uddevallamodellen” avvecklas, splittrar inte. Tvärtom. Alla partier är överens om handledningen. Teknikneutralitet, inget avloppsslam från enskilda avlopp på åkrar och nödvändigheten av särskilda krav i känsliga områden.

 

Bohusläningens uppfattning om kvalitetsjournalistik är att beskriva politisk enighet som splittring. Varför ska man betala prenumeration för att ta del av verklighetsmissuppfattningar?

 

 

 

 

Den utredning regeringen tillsatt för att åstadkomma studiero i skolan föreslår mobiltelefonförbud i klassrummet, möjlighet att flytta eller till och med stänga av stökiga elever. Utbildningsminister Anna Ekström (S) gillar förslagen. Elever, som TV 4 Nyheterna tillfrågar, likaså.

 

Endast en av de intervjuade ogillar förslagen. Gissa vem? Lärarnas företrädare, naturligtvis. Förvånad, någon? Det finns nog ingen yrkeskår som lärarnas, som så systematiskt sänkt sin egen auktoritet under de senaste decennierna.

TV 4-nyheterna rapporterar om att en göteborgsk moské, på sin hemsida, förklarar för kvinnor vad det innebär att vara en god muslim. Kvinnan får inte neka mannen sex och inte lämna bostaden utan mannens tillstånd.

 

De korrekta såg det inte komma. Skattemedel tillförs verksamheter (i detta fall kommer dock en väsentlig del av finansieringen tydligen från arabstater, vilket inte gör det bättre) och de utpekade organisationerna förnekar som alltid allt samband med sina ”rättänkande” trosfränder.

 

Hur länge ska detta fortgå? De etablerade partierna valde att se åt annat håll, förneka problemen och påstår sig nu inte ha förstått. Det är så dags. Vi andra, som men vanligt sunt förnuft såg det komma, hängdes ut som rasister och islamofober.

 

Det är tragiskt att Konungariket Sverige, i all naiv politiskt korrekt välmening, tappat kontrollen över sitt eget land.