Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sveriges statstelevision är en märklig företeelse. I lördagskvällens program från Kungliga musikaliska akademiens högtidssammanträde väljer statstelevisionen ut nutida (enligt min mening måttligt njutbar) musik, folkmusik och framstående musiker.

 

Välförtjänta mottagare av den kungliga medaljen för tonkonstens främjande. Man undviker noggrant att, mer än i preses tal, nämna dirigentens och för militärmusiken betydande företrädare, Torgny Hansson.

 

Även Torgny Hansson tilldelades utmärkelsen ”För tonkonstens främjande” av Kungliga musikaliska akademien. Det anser Svt, till 70 procent bestående av vänstersympatisörer, vara ovidkommande.

Det är inte vanligt att samhällsbevakande program i Svt är underhållning. Den 15 december är det dock så. Intervjun med Svt:s vd blir, på grund av hennes totala brist på probleminsikt, lyteskomik.

 

I statstelevisionens ”30 minuter” blir programledaren Anders Holmgren intervju en verbal avrättning av en häpadsvöckande verklighetsfrämmande verkställande direktör.

 

Hon svarar inte på frågan om det är ett problem att 70 procent av Svt:s journalister sympatiserar med vänsterpartiet och miljöpartiet. Hon undviker att svara på alla frågor om Svt har problem med trovärdigheten.

 

Hon har ingen förståelse för uppfattningen att statstelevisionen inte samtidigt kan vara både vänster och opartisk. I Svt:s vd:s uppfattning är ju vänsteråsikter samma sak som att vara opartisk.

 

Anders Holmgren är värd all respekt för att våga ifrågasätta. Hur länge får han bli kvar? Risken är väl att han kommer att beskrivas som ett arbetsmiljöproblem.

Då förefaller det klart att jag återinträder som förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla.

 

Kommunfullmäktiges beslut 1 juli 2020 att entlediga samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna och välja nya, upphävdes av förvaltningsrätten i Göteborg efter överklaganden.

 

Beslutet togs sedan samverkansmajoriteten M, C, L, KD, MP och UP (Uddevallapartiet) spruckit efter interna motsättningar. En ny majoritet bildades av S, M, C och L, och för att bereda plats åt en socialdemokrat i samhällsbyggnadsnämndens presidium fick jag sparken. Bråttom var det. Beslut 1 juli, verkställighet 3 juli.

 

Förvaltningsrättens dom, som upphävde fullmäktiges beslut, i september 2021 överklagades av kommunen. Kammarrätten nekade prövningstillstånd och förvaltningsrättens dom vann därmed laga kraft den 9 december. Inte oväntat, då domen baseras på två prejudicerande domar i högsta förvaltningsrätten och till och med kommunens egna jurister avrått från det olagliga förfarandet.

 

Kommunfullmäktige rättade det felaktiga beslutet den 8 december. Nu är det däremot inte bråttom. Verkan från 5 januari 2022.

 

De sista turerna i denna kommunala cirkus lär vi ännu inte ha sett. Det är dock värt att notera att inte ens i Uddevalla står politiken över lagen, hur förargligt det än kan vara.

Ras

Årets vetenskapliga nobelpristagare är helt fel. Vita, medelålders, välmeriterade. Deras studenter jublar. De förstår inte bättre.

 

En nobelpristagare måste väl utses från identitetspolitiska utgångspunkter. Ju mer udda, desto bättre.

 

Den ultimata pristagaren är transsexuell, färgad, diskriminerad, uppfödd i utanförskapsområden, utan vetenskapliga meriter, men politiskt korrekt.

 

Det är ju obegripligt att meriter ska vara avgörande. Självklart mäste det vara ras för att åstadkomma ett samhälle där alla får nobelpris.

Alla är inte lika inför mediernas granskning. Att ha underlåtit att betala tevelicensen (före nuvarande lagstiftningstvång) ledde till att ett statsråd i moderatledaren Reinfeldts första regering avgick.

 

Den tillfälliga statsministern Magdalena Anderssons (S) första regeringen består av ett statsråd, som beskylls för sexuellt ofredande, och ett annat som är prenumerant på betalningsförelägganden från kronofogden och inte minns att hon har betalningsanmärkningar. Det påverkar inte statsministerns förtroende för dem. De är ju socialdemokrater.

 

Förr krävdes av statsråd att de skulle vara oförvitliga medborgare. Nu räcker det med att de ska vara socialdemokrater, även om partiboken endast är några dagar gammal.