Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det är en märklig situation vi hamnat i. Det finns personal i äldreomsorgen som vägrar att vaccinera sig. Den risk de utsätter de gamla för debatteras i medierna. Uppenbarligen går lagen om anställningsskydd före de gamlas överlevnad.

 

Det står var och en fritt av avstå från vaccinering. Det innebär inte att var och en kan vistas i miljöer där deras vaccinmotstånd utgör en fara för andra.

 

Att delta i föreningssammankomster som pensionärsföreningar, bridgeklubbar och logemöten utan att vara vaccinerad är ansvarslöst.

 

Vaccinmotståndarnas stolligheter må vara deras ensak. Det innebär ingen rättighet för stollarna att utsätta andra för fara.

Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. I Uddevalla består ljuset av lokaltidningen Bohusläningen, som gör anspråk på att tillhandahålla ”kvalitetsjournalistik”.

 

Den senaste insatsen för ”kvalitet” består i att rapportera om att en ledande politiker, som efter mer än ett års sjukskrivning efter en svår sjukdom, blivit anmäld för kränkningar av en relativt nyanställd medarbetare.

 

”Kvalitetstidningen” Bohusläningen återger, för minst tionde gången, i en lång text en grundlös anmälan från ett huvudskyddsombud för snart två år sedan mot samma politiker. En anmälan som Arbetsmiljöverket lämnade utan åtgärd, då den saknade grund.

 

För oss som känner politikern (jag har tidigare verkat tillsammans med honom i nämnden i fem och ett halvt år) framstår de nya anklagelserna lika obegripliga som de förra. Han har alltid uppträtt hövligt och korrekt.

 

Ryktena om att kommundirektören, vars partner fick sparken som förvaltningschef i Uddevalla kommun, nu ägnar sig åt vedergällning, kan naturligtvis inte vara korrekta.

Jesu ord på korset ”Fader förlåt dem, ty de veta icke vad de göra” (Lukas 23:34) är sällsynt aktuella nu när det är val till Svenska kyrkan.

 

Tidskriften Fokus rapporterar om en begravning av en 97 år gammal man. I griftetalet benämnde prästen den döde genomgående med ”hen”. Herrens bön hade uppdaterats till att riktas mot ”Fader och Moder vår”.

 

Vad kommer härnäst? Trosbekännelsen uppdateras till ”Vi tro på Gud Fader och Moder allsmäktig”? ”Vi tro ock på Jesus Kristus, deras enfödde hen”?

 

Det är länge sedan Svenska Kyrkan ägnade sig åt förkunnelsen. Nu är det invandring, Greta Thunberg och genusperspektiv. Det är ingen måtta på stolligheterna.

 

Jesu bön gäller i högsta grad Svenska kyrkan.

Nordic International School, en friskola för årskurserna 4 - 9, har fått Skolinspektionens tillstånd att etablera i Uddevalla. Skolan har internationell profil med skoluniform, undervisning på engelska och disciplin. Skolan finns bland annat i Trollhättan och redovisar dokumenterat goda studieresultat.

 

Den politiska majoriteten i Uddevalla, sossemoderaterna, liberalerna och centern avstyrkte etableringen av omsorg om den kommunala förvaltningens lokalplaneringsbrister.

 

Skolinspektionen kör över kommunpolitikerna. Att sossemoderaterna motsatte sig etableringen är inte förvånande, men att ett parti, som i sitt partiprogram har inskrivet att kommuner inte ska tillåtas stoppa friskolor, går emot är mer överraskande, för att inte säga besvärande.

Det råder politisk oordning i Uddevalla. Det är inget nytt. Så har det varit under flera år. Förvaltningsrätten har upphävt ett kommunfullmäktigebeslut om att byta ut alla ledamöter och ersättare i nämnder och kommunstyrelsen.

 

Den förra majoriteten, M, KD, C, L, MP och det lokala missnöjespartiet Uddevallapartiet (UP), sprack efter ett och ett halvt år beroende på en oduglig kommunstyrelseordförande från UP, utan förmåga att hålla ihop en sexpartimajoritet.

 

En ny majoritet skapades med S,M, C och L. I kommunfullmäktige drev maktpartierna S och M igenom sina egna intressen med C och L traskande patrull. Allt i strid mot kommunallagen, trots att det var väl känt från prejudicerande domar i Högsta förvaltningsrätten, och mot tjänstemännens inrådan.

 

Nu har förvaltningsrätten upphävt fullmäktigebeslutet. Det är olagligt, vilket är överraskande endast för sossemoderaterna. Besvärande för fullmäktiges ordförande, som medverkat till att driva igenom ett olagligt och odemokratiskt beslut.

 

Återstår att se om domen vinner laga kraft. Omdömeslöst nog överklagar kommunen. De prejudicerande domarna i högsta instans, som förvaltningsrätten åberopar, påverkar oddsen.