Energidirektörens emeritus tankeförsök

David Eberhard, psykiatriker och överläkare, gör i senaste numret av tidskriften Fokus en analys av samhällsklimatet.

 

”—- eftersom man numera tycks vara mental tonåring även när man sitter som till exempel kulturchef på en rikstidning, arbetar som chef för en statlig myndighet eller är ekonomisk talesperson för — låt säga — Centerpartiet, så måste allting vara gott snarare än sant, ballt snarare än klokt och moraliskt högtstående snarare än pragmatiskt vettigt.

 

Det måste vara frustrerande för dagens 70-åringar. De är pigga, kloka och fullständigt avpolletterade från samtiden, samtidigt som de måste se på när ett gäng fyrtioåriga tonåringar konsekvent och över tid förstör det land den äldre generationen en gång byggde upp.

 

För är det något jag lärt mig av att en gång i tiden ha varit tonåring, är det att utan konsekvenstänkande blir resultaten sällan särskilt bra. Hur höga ambitioner man än har, hur idealistisk man än är och hur mycket kraft man än känner att man utstrålar, när man till exempel hotar att hela ens regering ska avgå om oppositionen avsätter en oduglig minister.”

Centerpartiet gör allt för att återvinna stödet från landsbygdens folk. Utspel ska vinna tillbaka bönderna till partiet, som tagits över av stureplansaktivister.

 

Nu vill centern att ett tredje kön ska erkännas legalt. Säkert ett övertygande förslag för bonden som sitter på skördetröskan och utför sitt för riket nödvändiga arbete. Det finns väl knappast någon åtgärd som är viktigare för landets bönder.

”De ofelbara. Historien om tre decennier som förändrade Sverige”. En synnerligen läsvärd bok av ekonomen vid Handelshögskolan i Stockholm Carl Hamilton. Han är påläst. Boken handlar om hur landet lagom blev extremt.

 

Ett citat:

 

”Nationalekonomerna ville skapa en stabil ekonomisk miljö och lyckades genom det program de övertygade makthavarna om att genomföra, kasta landet ned i en depression (min anmärkning; kronförsvaret 1991). Bildtregeringen ville återupprätta Sverige som tillväxt- och företagarnation och orsakade tre år av negativ tillväxt och massaker på privatägda företag. Skolutredarna och pedagogerna ville skapa en skola som stöttade de studieovana barnen och var en demokratisk motpol till det kapitalistiska samhället, de åstadkom en genomkommersialiserad skola där akademiker- och överklassbarn satt med alla fördelar. De revolutionära generalerna ville skapa en ny högteknologisk försvarsmakt och åstadkom en nation berövad varje teknisk och praktisk förmåga att med vapenmakt värna sitt oberoende.”

 

Återstår analysen av invandringspolitiken och pandemihanteringen. Återkommer.

 

Carl Hamilton. Mondial förlag.

SAS-piloterna, överbetalda chaufförer med angenäm arbetsskyldighet, strejkar på nytt. Strejk varannat år har blivit en vana för att behålla privilegierade villkor.

 

De tiotusentals resenärer som ännu en gång drabbas av denna lyxstrejk tar man ingen hänsyn till. SAS är på gränsen till konkurs och letar febrilt efter investerare. Nu är sannolikheten för att det är slut överhängande.

 

Lika så gott. Låt bolaget gå i konkurs. SAS är en relik med bortskämda piloter som saknar svunna dagar. Låt dem gå ut och söka jobb i lågprisbolagen så får de se hur verkligheten ser ut.

Glädjande opinionssiffror från Novus i dag.

 

Mest glädjande är att det finns möjlighet att det samhällsfarliga miljöpartiet åker ur riksdagen. Det näst mest glädjande att den breda mittens centerparti nu blivit så smalt att de knappt får plats själva.

 

Därefter att liberalernas uppgång bekräftas efter partiledarskiftet och nu når fem procent. Det finns hopp om en bättre framtid för Sverige.