Energidirektörens emeritus tankeförsök

I kvällens Agenda i Svt uttalar sig miljöminister Isabella Löfvin (MP), som jag tydligen röstat på, för höjda skatter på det mesta.

 

Tala om att bli blåst. Föga anade jag, i min enfald, att min röst i riksdagsvalet skulle innebära grogrunden för en svensk motsvarighet till de Gula Västarnas i Frankrike revolt mot etablissemanget.

 

Man tar sig för pannan och förbannar sin enfald.

Det är intressant att följa debatten efter Jan Björklunds panikartade avgång som partiledare för Liberalerna. Nio månader före landsmötet ska alltså partiet ha en partiledare som saknar trovärdighet, en så kallad lam anka.

 

Vem som blir hans efterträdare kommer att vara avgörande för om partiet fortsättningsvis ska vara en del av borgerligheten eller beroende av socialdemokratiska stödröster.

 

Med 2,7 procent av väljarna, en halvering efter ett uselt valresultat 2018, står partiet inför att utplånas. Det usla väljarstödet är i nivå med stolarna i F!. Vilket berättigande har de präktiga och rättänkande Liberalerna, när väljarna inte förstår Liberalernas storhet? Liberalerna gjorde Sverigedemokraterna till navet i svensk politik. Absurt!

Liberalerna går från motgång till motgång. 2,7 procent i den senaste Novus-mätningen. Snart i nivå med stollarna F!.

 

Liberalerna har under Björklunds ledning minskat i varje val och har nu blivit ett stödparti till socialdemokraterna. Liberaler som socialdemokrater light? Svårsmält.

 

Be mig inte motivera varför man ska rösta på Liberalerna. Jag kan inte.

 

Ett märkligt inslag i Svt Aktuellt om den gravida kvinna som avvisades från Stockholms tunnelbana.

 

Inslaget handlar naturligtvis om att ordningsvakterna agerat rasistiskt. Den avvisade kvinnan är nämligen färgad, gravid och tillsammans med minderårigt barn.

 

Återstår frågan om huruvida den gravida kvinnan med minderårigt barn hade biljett eller inte.

 

Mig veterligen finns inget undantag från skyldigheten att betala för att utnyttja lokaltrafiken. Inte ens om man är färgad, gravid och är tillsammans med små barn. Anser man att det borde finnas får man förändra biljettsystemet i stället för att ge sig på ordningsvakterna.

Sett ”Brexit The uncivil war” på HBO Nordic.Denna halvdokumentär är djupt oroande.

 

Ta tillbaka kontrollen är brexitförespråkarnas budskap. De vann folkomröstningen 2016. Konsekvenserna är omöjliga att överblicka. EU och Storbritannien står inför ett haveri.

 

Varför? Filmens budskap är tydligt. Etablissemanget lyssnade inte på folket. Misstron styrde.

 

I vårt land växer misstron och Sverigedemokraterna. Den vänsterliberala regeringen utökar anhöriginvandringen till ett samhälle där det saknas bostäder och jobb för människor utan utbildning.

 

Vad blir konsekvenserna? Sannolikt mer utanförskap och större sociala problem. Varför lär vi oss inte?