Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Våga ta beslutet! Verkställ!". Uddevalla Sim skräder inte orden i en debattartikel i dagens Bohusläningen.

Det är inte möjligt att göra annat än att hålla med. Det kan inte vara eftersträvansvärt att utreda i 16 år, som tydligen blev fallet i Karlstad. Det räcker med drygt åtta år av beslutsvånda. Alternativa placeringar har stötts och blötts. Att simhallen ska ligga i centrum har varit självklart både av tillgänglighetsskäl och för att Uddevalla centrum definitivt behöver mer aktiviteter.

Fem minuter över tolv får en kommuntjänsteman, som inte bor i kommunen och därför inte kan lämna medborgarförslag, gräddfil och presenterar "privata" idéer om placering i Skeppsviken. Idéer, som redan beaktats och förkastats, blir som nya och diskussionen börjar om.

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterade i torsdags att bägge centrumplaceringarna, Riverside och nuvarande Windingsborg, är möjliga att bygga på. Kostnaderna är ungefär desamma.

Med övertygande majoritet förordar nämnden placering på Windingsborg. Åtta för Windingsborg, tre för Riverside och två som avstår från att ta ställning.

Låt oss hoppas att vi äntligen kommer till skott och börjar bygga!

20. feb, 2016