Energidirektörens emeritus tankeförsök

I dag fick jag en uppskattad födelsedagspresent av min älskade hustru. Henrik Berggrens uppmärksammade biografi, "Dag Hammarskjöld Att bära världen". Jag ser fram emot intressant läsning.

I dag är också en märkesdag. Jag fyller 64 år (det är dock inte märkligt utan snarare oundvikligt). På egen begäran entledigas jag efter 40 år, fem månader och 15 dagar från min anställning som reservofficer, först i signaltrupperna och därefter flygvapnet.

Jag har varit krigsplacerad och tjänstgjort som pluton- och kompanichef i signaltrupperna, avdelningschef vid Nedre Norrlands militärområdesstab och 13 år som sektionschef i högkvarteret. Jag har tjänstgjort närmare 600 dagar som reservofficer. En kall krigare som aldrig trott att historien stannat och inte heller att ryssen är ofarlig.

Allt har sin tid och sitt slut. Jag har inte tjänstgjort sedan år 2000. Det var då den stora slakten av försvaret fick fart. Nu sätter jag punkt för min anställning och emotser medalj per post (förutsatt att Postnord sköter sig). Anställningen upphör. Försvarsengagemanget består.

15. feb, 2017