Energidirektörens emeritus tankeförsök

Bortförklaringsrådet, BRÅ, utsätts för stark kritik från forskare vid Linköpings universitet. BRÅ, en myndighet som ska ta fram kunskap om brottslighet och brottsbekämpning, ändrar i rapporter efter påtryckningar och lyfter i yttranden fram positiva förhållanden för att tillgodose politikens vilja.

Personer kallas upp till justitiedepartementet för att tillrättavisas. Påverkan sker genom nyckelpersoner och chefer på BRÅ.

Förvånad? Någon? Där fick sverigedemokraterna några tiondels procentenheter till.

I Sverige finns ju inte korruption.

17. dec, 2019