Energidirektörens emeritus tankeförsök

I skuggan av det amerikanska valet sker förfärliga islamistiska terrordåd i Europa. Skuggkalifatet breder ut sig. Medier ifrågasätter (nu senast Svt Agenda) om det inte är den franska statens skuld att att islamister skär halsen av historielärare.

Stollar ägnar sig åt koranbränning. Svenska kyrkans ärkebiskop och Sveriges kristna råd kallar koranbränningen för barbarisk. Må så vara, även om det kan uppfattas vara överord i beaktande av de exempel på verkligt barbari mänskligheten upplevt genom historien.

Mer oroande är att Sveriges ärkebiskop och Sveriges kristna råd motsätter sig medvetna kränkningar av människors tro. Låter sympatiskt men vad betyder det? Inskränkningar i den grundlagsfästa yttrandefriheten? Förbud mot hädelse? Ärkebiskopen kan nog begränsa förbudet till att avse islam, eftersom hon inte har några problem med hädelse av kristendomen.

Inget skydd för dem som, likt författaren Salman Rushdie, misshagat ayatollorna och islamisterna?

Den sekulära staten får inte ge efter för religiösa krafter. Yttrandefriheten är ett orubbligt fundament för varje fritt och demokratiskt samhälle. Även Sverige.

3. nov, 2020