Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det hedrar Studiefrämjandet av det självt kommit fram till att det förekommer systematiskt fusk med skattemedel i studiecirklarna.

Studiecirklar har anlitat ledare i svenska för invandrare, vilka inte kan redovisa vad de gjort på svenska. Tolkar måste anlitas (sic!).

Det handlar inte enbart om Studiefrämjandet. Skattemedel används till allehanda obskyra ändamål. Islamistiska organisationer, föreningar med antisemitiska värderingar, antidemokratiska rörelser - alla finansieras med svenska skattebetalares pengar i ett politiskt korrekt extremt naivt samhälle.

10. jan, 2021