Energidirektörens emeritus tankeförsök

I Svt Agenda intervjuades liberalernas partisekreterare Juno Blom. Hon gjorde tappra, inte helt framgångsrika, försök att tona ner den djupa splittring som råder i Liberalerna.

Är Liberalerna ett stödparti till socialdemokraterna eller ett borgerligt parti?

Ett parti med mindre än tre procents stöd hos väljarna som delas i två? Det är inte att förvåna sig över att de borgerliga väljarna går till borgerliga partier. De ömkliga resterna får socialdemokraterna.

Tragiskt för ett parti, med stolta traditioner, som under decennier stått för liberala värderingar. Införande av parlamentarismen och lika och allmän rösträtt. Ett parti som tydligen bestämt sig för att skriva ut sig ur historien.

24. jan, 2021