Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sveriges statstelevision är en märklig företeelse. I lördagskvällens program från Kungliga musikaliska akademiens högtidssammanträde väljer statstelevisionen ut nutida (enligt min mening måttligt njutbar) musik, folkmusik och framstående musiker.

Välförtjänta mottagare av den kungliga medaljen för tonkonstens främjande. Man undviker noggrant att, mer än i preses tal, nämna dirigentens och för militärmusiken betydande företrädare, Torgny Hansson.

Även Torgny Hansson tilldelades utmärkelsen ”För tonkonstens främjande” av Kungliga musikaliska akademien. Det anser Svt, till 70 procent bestående av vänstersympatisörer, vara ovidkommande.

18. dec, 2021